Simon Choi
elite

蔡秀雄

Simon Choi

高級客戶董事(S-075976)
維港頌2行

"✔歡迎查詢全港一手/二手物業買賣 ✔業主委托放售物業 ✔銀行按揭轉介 ✔律師樓轉介 ✔物業實時估價"

盤量1356
獎項及公司認証(6)
精英會會員 (銀鷹)精英會會員 (銀鷹)2022
優秀營業員優秀營業員2021
精英會會員 (銀鷹)精英會會員 (銀鷹)2019
優秀營業員優秀營業員2018
優秀營業員優秀營業員2014
長期服務獎 (5年)長期服務獎 (5年)
分行