Grace Shen
vaccinated
elite

申万容

Grace Shen

高級客戶董事(S-357583)
元朗-又新街1行

"熟業主, 熟盤源, 熟按揭 專業服務 歡迎查詢及約睇"

盤量201
獎項及公司認証(12)
優秀營業員優秀營業員2021
精英會會員 (銀鷹)精英會會員 (銀鷹)2019
優秀營業員優秀營業員2018
精英會會員 (銀鷹)精英會會員 (銀鷹)2018
優秀營業員優秀營業員2017
精英會會員 (銀鷹)精英會會員 (銀鷹)2017
優秀營業員優秀營業員2016
優秀營業員優秀營業員2015
精英會會員 (銀鷹)精英會會員 (銀鷹)2015
優秀營業員優秀營業員2014
精英會會員 (銀鷹)精英會會員 (銀鷹)2014
優秀營業員優秀營業員2013
分行
部門元朗-又新街1行
新界元朗鳳翔路69號建輝大廈地下15號舖