Karen Yan

甄月華

Karen Yan

高級客戶經理(S-518106)
萬景峰分行C組
"如有任何疑問,請隨時聯絡我"
盤量819
獎項及公司認証(2)
優秀營業員優秀營業員2018
長期服務獎 (5年)長期服務獎 (5年)
分行
部門萬景峰分行C組
新界荃灣楊屋道1號荃新天地地下G20A舖