Coco Wun
vaccinated
elite

溫淑文

Coco Wun

高級客戶董事(S-046066)
港景峯分行A組

"精通國語 ✔歡迎查詢全港一手/二手物業買賣 ✔業主委托放售物業 ✔銀行按揭轉介 ✔律師樓轉介 ✔物業實時估價"

盤量390
獎項及公司認証(2)
精英會會員 (銀鷹)精英會會員 (銀鷹)2022
優秀營業員優秀營業員2021
分行
部門港景峯分行A組
九龍尖沙咀廣東道188號港景匯商場1樓108號舖