Nat Leung
vaccinated

梁泳桐

Nat Leung

高級物業顧問(S-648038)
美孚六期分行

"專營西九龍及全港新盤- 一手二手盤平靚正推介 壓力測試 首期及供款計算 律師轉介服務 密切關注市場走勢,盡心推薦筍盤; 以心待客,真誠可靠 歡迎whatsapp或電話查詢"

盤量2099
分行
部門美孚六期分行
九龍美孚新村蘭秀道36號 地下N45B舖