search
筛选条件
重设
筛选条件 >
龙园
共找到5楼盘
龙园 高层 D室 跑马地/东半山
龙园32
高层 D室
楼龄45年
实用率91%
| 1,598@ $25,031 | 1,750@ $22,857
广告日期18/05/2022
物业编号 BR31080971

$4,200
-4.8%
$4,000
龙园 极高层 A室 跑马地/东半山
龙园322车位
极高层 A室
楼龄45年
实用率91%
| 1,598@ $19,399 | 1,750@ $17,714
广告日期18/05/2022
物业编号 BS34357480

$3,200
-3.1%
$3,100
龙园 极高层 B室 跑马地/东半山
龙园321车位
极高层 B室
楼龄45年
实用率90%
| 1,588@ $25,063 | 1,750@ $22,743
广告日期18/05/2022
物业编号 BO48964674

$4,080
-2.5%
$3,980
永光苑 FORTUNA COURT 跑马地黄泥涌道1号 发展商:活明发展、永光地产
一手推介永光苑 FORTUNA COURT
龙园 高层 C室 跑马地/东半山
龙园32
高层 C室
楼龄45年
实用率90%
| 1,588@ $23,929 | 1,750@ $21,714
广告日期17/05/2022
物业编号 BP34801711

$3,980
-4.5%
$3,800
龙园 高层 A室 跑马地/东半山
龙园3
高层 A室
楼龄45年
实用率91%
| 1,598@ $19,712 | 1,750@ $18,000
广告日期18/05/2022
物业编号 BM41606937

$3,150