search
筛选条件
重设
筛选条件 >
逸桦园
共找到15楼盘
逸桦园 2座 极高层 B室 康怡/鰂鱼涌/太古城
VR
逸桦园 2座32
极高层 B室
楼龄18年
实用率79%
| 752@ $26,170 | 947@ $20,781
广告日期20/05/2022
物业编号 BP33321876

$1,980
-0.6%
$1,968
逸桦园 2座 低层 A室 康怡/鰂鱼涌/太古城
VR
逸桦园 2座32
低层 A室
楼龄18年
实用率79%
| 821@ $24,361 | 1,034@ $19,342
广告日期20/05/2022
物业编号 BV36174366

$2,000
逸桦园 2座 低层 D室 康怡/鰂鱼涌/太古城
VR
逸桦园 2座22
低层 D室
楼龄18年
实用率77%
| 611@ $23,732 | 790@ $18,354
广告日期19/05/2022
物业编号 BM47676500

$1,450
利嘉阁承诺真实盘源 买家信心大增 旺市下一击即中 极速购入安乐窝 近日楼市交投升温,笋盘去货速度快,一众平日忙於工作的准买家未必有时间慢慢搵楼,更可能因此错失置业良机。不过,利... undefined
成交案例 - 谭达燊 Samuel Tam(S-429149)利嘉阁承诺真实盘源 买家信心大增 旺市下一击即中 极速购入安乐窝
Samuel TamSamuel Tam
逸桦园 2座 极高层 A室 康怡/鰂鱼涌/太古城
watermark
逸桦园 2座41
极高层 A室
楼龄18年
实用率80%
| 1,211@ $97,440 | 1,508@ $78,249
广告日期19/05/2022
物业编号 BP42310962

$1.18 亿
逸桦园 2座 极高层 C室 康怡/鰂鱼涌/太古城
watermark
逸桦园 2座22
极高层 C室
楼龄18年
实用率77%
| 616@ $24,675 | 799@ $19,024
广告日期19/05/2022
物业编号 BK37135918

$1,550
-1.9%
$1,520
逸桦园 2座 极高层 F室 康怡/鰂鱼涌/太古城
watermark
逸桦园 2座32
极高层 F室
楼龄18年
实用率79%
| 821@ $27,406 | 1,034@ $21,760
广告日期20/05/2022
物业编号 BL49842573

$2,350
-4.3%
$2,250
君豪峰 Novum East 鰂鱼涌英皇道856号 发展商:恒基
一手推介君豪峰 Novum East
逸桦园 2座  C室 康怡/鰂鱼涌/太古城
逸桦园 2座22
C室
楼龄18年
实用率77%
| 616@ $22,565 | 799@ $17,397
广告日期19/05/2022
物业编号 BR42735282

$1,410
-1.4%
$1,390
逸桦园 1座  C室 康怡/鰂鱼涌/太古城
逸桦园 1座21
C室
楼龄18年
实用率77%
| 611@ $22,095 | 790@ $17,089
广告日期20/05/2022
物业编号 BV24249220

$1,380
-2.2%
$1,350
逸桦园 2座 高层 C室 康怡/鰂鱼涌/太古城
逸桦园 2座2
高层 C室
楼龄18年
实用率77%
| 616@ $24,675 | 799@ $19,024
广告日期20/05/2022
物业编号 BD24093889

$1,520
逸桦园 1座 极高层 F室 康怡/鰂鱼涌/太古城
逸桦园 1座32
极高层 F室
楼龄18年
实用率79%
| 821@ $31,669 | 1,034@ $25,145
广告日期19/05/2022
物业编号 BN32276359

$2,800
-7.1%
$2,600