QŻռƾ
D | pڭ/ѷN | Kdn | English | v: | Es | sɪF |
jH / έb / WP
/o¦a > Ihӷsh
FU TOR LOY SUN CHUEN   Ѿ40    (ƪ:1 2 )
ӥ | ~ | vO | | a:έbm | yV | googleìP | CL
 ӦtRX jM (ƨӷ: gaUp)
U           w]
ۭq
O
ӻ(U)  -  ؿv`($)  - 
(~)  -  ؿvn(`)  - 
WRJ
X          
w]
ۭq

^T(%)            
w]
ۭq
  
ھڥHWjM, @ 3 vG⦨ [ѤgaUB]
HUCX 1 ܲ 3 v:

@

n
`
a}
 1 I (Ay)  C 41 25/04/22$458U 353` 426` $12975 $10751 [ 17897%]
 2 Is (4y)  C A 42 13/04/22$428U 285` 354` $15018 $12090 [ 280051%]
 1 I (Cy)  Q B 41 31/12/21$565U 394` 480` $14340 $11771 [ 6420465%]

Ա

n
`
a}
 1 I (Ay)  C 41 25/04/22$458U 353` 426` $12975 $10751 [ 17897%]
վǨ5 (pHv) X:11/04/22 Ƨѿ:22042500220055
 2 Is (4y)  C A 42 13/04/22$428U 285` 354` $15018 $12090 [ 280051%]
K36 (pHv) X:08/04/22 Ƨѿ:22041301930048
 1 I (Cy)  Q B 41 31/12/21$565U 394` 480` $14340 $11771 [ 6420465%]
28 (pHv) X:28/12/21 Ƨѿ:21123101290024

n
`
a}
 1 I (Ay)  C 41 25/04/22$458U 353` 426` $12975 $10751 [ 17897%]
վǨ5 (pHv) X:11/04/22 [WRJX:18/05/17 | $428U | ~ 1%]
 2 Is (4y)  C A 42 13/04/22$428U 285` 354` $15018 $12090 [ 280051%]
K36 (pHv) X:08/04/22 [WRJX:08/08/14 | $283U | ~ 7%]
 1 I (Cy)  Q B 41 31/12/21$565U 394` 480` $14340 $11771 [ 6420465%]
28 (pHv) X:28/12/21 [WRJX:31/05/04 | $100U | ~ 26%]

vO

~?type=3&code=MMDDIHHRHT&fun=PastTran~
1/@1
** ӥƨӷ: gaUB ƾ. ̪s: 29/05/22
 
              

ڪlܫέb - bd
Ҧlܫέb
[Ihӷshέbl

F񪫷~
Wx (74v)
fW (46v)
jPsh (29v)
W (25v)
g״ (24v)
Ia (22v)
h...
/o¦a ϤLέb


QŻզa
sEsӤllФB
2565 8383


jH / έb / WP (^姡i): 

uv@WޭzӦۡuvơAӵëDѥqPAҤޭzƥu@ѦҡCqwODҥZnƷǽTAߦbSOpU৹꦳ֹƤǽTʡA줧HKݱq䥦~|i@BdƤeΨǽTʡC

*  Q  a q (PaNzPӸX C-002504 )

QŻռƾ s:177050425