QŻռƾ
D | pڭ/ѷN | Kdn | English | v: | Es | sɪF |
jH / έb / WP
gW > ah      ؿv`: $7103($6464 - $7743)
KA WAI CHUEN
t]12    (yƪ:aw (8y) a (7y) aw (9y) aa (10y) )
ӥ | ~ | vO | | a:έbm | yV | googleìP | CL
 ӦtRX jM (ƨӷ: gaUp)
U           w]
ۭq
O
ӻ(U)  -  ؿv`($)  - 
(~)  -  ؿvn(`)  - 
WRJ
X          
w]
ۭq

^T(%)            
w]
ۭq
  
ھڥHWjM, @ 6 vG⦨ [ѤgaUB]
HUCX 1 ܲ 6 v:

@

n
`
a}
 ah a (7y)  8 G 27 05/08/20$470U 531` 607` $8851 $7743 --
 ah aa (10y)  2 J 30 10/07/20$510U 654` 789` $7798 $6464 --
 ah aw (8y)  7 A 27 20/05/20$630U 662` 754` $9517 $8355 --
 ah aw (8y)  23 E 27 01/04/20$888U 662` 754` $13414 $11777 --
 ah aw (9y)  17 F 27 24/03/20$765U 548` 632` $13960 $12104 --
 ah aa (10y)  5 H 30 23/03/20$720U 761` 916` $9461 $7860 --

Ա

n
`
a}
 ah a (7y)  8 G 27 05/08/20$470U 531` 607` $8851 $7743 --
3 () X:24/07/20 Ƨѿ:20080500690080
 ah aa (10y)  2 J 30 10/07/20$510U 654` 789` $7798 $6464 --
t]12 () X:24/06/20 Ƨѿ:20071000090341
 ah aw (8y)  7 A 27 20/05/20$630U 662` 754` $9517 $8355 --
5 () X:29/04/20 Ƨѿ:20052001610214
 ah aw (8y)  23 E 27 01/04/20$888U 662` 754` $13414 $11777 --
5 () X:23/03/20 Ƨѿ:20040100250022
 ah aw (9y)  17 F 27 24/03/20$765U 548` 632` $13960 $12104 --
7 () X:19/03/20 Ƨѿ:20032400150079
 ah aa (10y)  5 H 30 23/03/20$720U 761` 916` $9461 $7860 --
t]12 () X:18/03/20 Ƨѿ:20032301890049

n
`
a}
 ah a (7y)  8 G 27 05/08/20$470U 531` 607` $8851 $7743 --
3 () X:24/07/20
 ah aa (10y)  2 J 30 10/07/20$510U 654` 789` $7798 $6464 --
t]12 () X:24/06/20
 ah aw (8y)  7 A 27 20/05/20$630U 662` 754` $9517 $8355 --
5 () X:29/04/20
 ah aw (8y)  23 E 27 01/04/20$888U 662` 754` $13414 $11777 --
5 () X:23/03/20
 ah aw (9y)  17 F 27 24/03/20$765U 548` 632` $13960 $12104 --
7 () X:19/03/20
 ah aa (10y)  5 H 30 23/03/20$720U 761` 916` $9461 $7860 --
t]12 () X:18/03/20

vO

~?type=2&code=EKPEGPDRPA&fun=PastTran~
1/@1
** ӥƨӷ: gaUB ƾ. ̪s: 08/08/20
 
              

ڪlܫέb - bd
Ҧlܫέb
[ahέbl

F񪫷~
H (188v)
DF (89v)
ثn (64v)
Hsh (39v)
bqx (36v)
W (14v)
h...
gW ϤLέb


QŻզa
ӻO
2511 1680
AW@
2320 9339
w֤A
2243 2281
w֤B
2243 2281
^j@
2305 3222
^jG
2323 0233
m
2267 1377
{Rs
2325 8688
AWG
2237 1866
Ҽwפ
2763 1133
sҼw
2763 1133


jH / έb / WP (^姡i): 

uv@WޭzӦۡuvơAӵëDѥqPAҤޭzƥu@ѦҡCqwODҥZnƷǽTAߦbSOpU৹꦳ֹƤǽTʡA줧HKݱq䥦~|i@BdƤeΨǽTʡC

*  Q  a q (PaNzPӸX C-002504 )

QŻռƾ s:153726150