QŻռƾ
D | pڭ/ѷN | Kdn | English | v: | Es | sɪF |
jH / έb / WP
hF/d > n׷sh > 9y
BLOCK 9 NAN FUNG SUN CHUEN
Q{21
ӥ | ~ | | a:έbm | yV | googleìP | CL
h 
n
`
a}NzέnؿvnΧ`ؿv`
n׷sh1y Ch A $855U 570` 692` $15000 $12355 10/02/2021
n׷sh4y h A $922U 570` 692` $16175 $13324 10/02/2021
n׷sh8y Ch B $663U 391` 474` $16957 $13987 05/02/2021
n׷sh1y h H ()$18500 570` 692` $32 $27 25/01/2021
n׷sh2y Ch F $650U 391` 474` $16624 $13713 05/01/2021
n׷sh11y h B $672U 391` 474` $17187 $14177 18/12/2020
n׷sh5y h C $710U 391` 474` $18159 $14979 14/12/2020

 ӦtRX jM (ƨӷ: gaUp)
U           w]
ۭq
O
ӻ(U)  -  ؿv`($)  - 
(~)  -  ؿvn(`)  - 
WRJ
X          
w]
ۭq

^T(%)            
w]
ۭq
  
ھڥHWjM, @ 5 vG⦨ [ѤgaUB]
HUCX 1 ܲ 5 v:

@

n
`
a}
 n׷sh 9y  20 D 43 03/02/21$825U 516` 627` $15988 $13158 [ 4961189%]
 n׷sh 9y  25 G 42 21/12/20$600U 391` 474` $15345 $12658 [ 263221%]
 n׷sh 9y  15 C 42 09/12/20$708U 391` 474` $18107 $14937 [ 3647116%]
 n׷sh 9y  12 F 42 08/09/20$672U 391` 474` $17187 $14177 --
 n׷sh 9y  8 C 42 04/09/20$720U 391` 474` $18414 $15190 [ 127720%]

Ա

n
`
a}
 n׷sh 9y  20 D 43 03/02/21$825U 516` 627` $15988 $13158 [ 4961189%]
Q{21 (pHv) X:27/01/21 Ƨѿ:21020301240010
 n׷sh 9y  25 G 42 21/12/20$600U 391` 474` $15345 $12658 [ 263221%]
Q{21 (pHv) X:27/11/20 Ƨѿ:20122101630033
 n׷sh 9y  15 C 42 09/12/20$708U 391` 474` $18107 $14937 [ 3647116%]
Q{21 (pHv) X:27/11/20 Ƨѿ:20120900060074
 n׷sh 9y  12 F 42 08/09/20$672U 391` 474` $17187 $14177 --
Q{21 (pHv) X:21/08/20 Ƨѿ:20090801870089
 n׷sh 9y  8 C 42 04/09/20$720U 391` 474` $18414 $15190 [ 127720%]
Q{21 (pHv) X:31/08/20 Ƨѿ:20090402240312

n
`
a}
 n׷sh 9y  20 D 43 03/02/21$825U 516` 627` $15988 $13158 [ 4961189%]
Q{21 (pHv) X:27/01/21 [WRJX:29/06/07 | $285U | ~ 14%]
 n׷sh 9y  25 G 42 21/12/20$600U 391` 474` $15345 $12658 [ 263221%]
Q{21 (pHv) X:27/11/20 [WRJX:13/09/13 | $496U | ~ 3%]
 n׷sh 9y  15 C 42 09/12/20$708U 391` 474` $18107 $14937 [ 3647116%]
Q{21 (pHv) X:27/11/20 [WRJX:03/12/10 | $328U | ~ 12%]
 n׷sh 9y  12 F 42 08/09/20$672U 391` 474` $17187 $14177 --
Q{21 (pHv) X:21/08/20
 n׷sh 9y  8 C 42 04/09/20$720U 391` 474` $18414 $15190 [ 127720%]
Q{21 (pHv) X:31/08/20 [WRJX:03/03/17 | $600U | ~ 6%]

vO

~?type=1&code=TNTLTHHXHX&fun=PastTran~
1/@1
** ӥƨӷ: gaUB ƾ. ̪s: 28/02/21
 
              

ڪlܫέb - bd
Ҧlܫέb
[ n׷shέbl

F񪫷~
ӥj (214v)
dɪ (108v)
n׷sh (43v)
ds (27v)
d (26v)
fb (13v)
h...
hF/d ϤLέb
iۤӦtոs


QŻզa
Fϫέb-dɪ
2884 2552
h
2911 0808
fb1
2885 4455


jH / έb / WP (^姡i): 

uv@WޭzӦۡuvơAӵëDѥqPAҤޭzƥu@ѦҡCqwODҥZnƷǽTAߦbSOpU৹꦳ֹƤǽTʡA줧HKݱq䥦~|i@BdƤeΨǽTʡC

*  Q  a q (PaNzPӸX C-002504 )

QŻռƾ s:160102713