QŻռƾ
D | pڭ/ѷN | Kdn | English | v: | Es | sɪF |
jH / έb / WP
hF/d > n׷sh > 4y
BLOCK 4 NAN FUNG SUN CHUEN
Q38
ӥ | ~ | | a:έbm | yV | googleìP | CL
h 
n
`
a}NzέnؿvnΧ`ؿv`
n׷sh11y Ch H ()$19000 570` 692` $33 $27 15/09/2021
n׷sh8y h B $705U 391` 474` $18031 $14873 10/09/2021
n׷sh9y h G $730U 391` 474` $18670 $15401 06/09/2021
n׷sh8y h F ()$15000 391` 474` $38 $32 01/09/2021
n׷sh7y h C $718U 391` 474` $18363 $15148 31/08/2021
n׷sh11y h H ()$20800 570` 692` $36 $30 20/08/2021
n׷sh10y h A ()$20000 570` 692` $35 $29 15/08/2021
n׷sh3y h F ()$14000 391` 474` $36 $30 12/08/2021
n׷sh10y h B ()$16000 391` 474` $41 $34 10/08/2021
n׷sh11y h F $746U 391` 474` $19079 $15738 06/08/2021
n׷sh1y Ch D $812U 516` 627` $15736 $12951 06/08/2021
n׷sh5y h G ()$14800 391` 474` $38 $31 26/07/2021
n׷sh10y Ch D ()$17000 516` 627` $33 $27 19/07/2021
n׷sh6y h C ()$16800 391` 474` $43 $35 15/07/2021
n׷sh9y h F ()$15000 391` 474` $38 $32 08/07/2021
n׷sh7y h D $915U 516` 627` $17733 $14593 07/07/2021

 ӦtRX jM (ƨӷ: gaUp)
U           w]
ۭq
O
ӻ(U)  -  ؿv`($)  - 
(~)  -  ؿvn(`)  - 
WRJ
X          
w]
ۭq

^T(%)            
w]
ۭq
  
ھڥHWjM, @ 3 vG⦨ [ѤgaUB]
HUCX 1 ܲ 3 v:

@

n
`
a}
 n׷sh 4y  7 C 43 23/08/21$725U 391` 474` $18542 $15295 [ 140225%]
 n׷sh 4y  7 F 43 31/05/21$600U 391` 474` $15345 $12658 [ 353078%]
 n׷sh 4y  28 E (s ѥx) 43 13/04/21$954U 516` 627` $18484 $15212 [ 227742%]

Ա

n
`
a}
 n׷sh 4y  7 C 43 23/08/21$725U 391` 474` $18542 $15295 [ 140225%]
Q38 (pHv) X:16/08/21 Ƨѿ:21082301730101
 n׷sh 4y  7 F 43 31/05/21$600U 391` 474` $15345 $12658 [ 353078%]
Q38 (pHv) X:07/05/21 Ƨѿ:21053100890047
 n׷sh 4y  28 E (s ѥx) 43 13/04/21$954U 516` 627` $18484 $15212 [ 227742%]
Q38 (pHv) X:01/04/21 Ƨѿ:21041300650118

n
`
a}
 n׷sh 4y  7 C 43 23/08/21$725U 391` 474` $18542 $15295 [ 140225%]
Q38 (pHv) X:16/08/21 [WRJX:14/10/17 | $580U | ~ 7%]
 n׷sh 4y  7 F 43 31/05/21$600U 391` 474` $15345 $12658 [ 353078%]
Q38 (pHv) X:07/05/21 [WRJX:07/09/11 | $338U | ~ 8%]
 n׷sh 4y  28 E (s ѥx) 43 13/04/21$954U 516` 627` $18484 $15212 [ 227742%]
Q38 (pHv) X:01/04/21 [WRJX:06/01/15 | $672U | ~ 7%]

vO

~?type=1&code=TNHNIHHJHX&fun=PastTran~
1/@1
** ӥƨӷ: gaUB ƾ. ̪s: 18/09/21
 
              

ڪlܫέb - bd
Ҧlܫέb
[ n׷shέbl

F񪫷~
ӥj (261v)
dɪ (159v)
n׷sh (72v)
ds (31v)
d (24v)
d (14v)
h...
hF/d ϤLέb
iۤӦtոs


QŻզa
fb
2885 4455
h
2911 0808
Fϫέb-dɪ
2884 2552


jH / έb / WP (^姡i): 

uv@WޭzӦۡuvơAӵëDѥqPAҤޭzƥu@ѦҡCqwODҥZnƷǽTAߦbSOpU৹꦳ֹƤǽTʡA줧HKݱq䥦~|i@BdƤeΨǽTʡC

*  Q  a q (PaNzPӸX C-002504 )

QŻռƾ s:168988451