search
Filter
Clear
Filter >
Sai Ying Pun
Ricacorp logo
Buy16
Rent3
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanArtisan HouseNEW WORLD
Year of Occupation Permit2018-04
No. of Units250
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Ricacorp logo
Buy13
Rent8
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanBohemian HouseNEW WORLD
Year of Occupation Permit2017-03
No. of Units191
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Island Crest
Buy12
Rent11
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanIsland CrestURBAN RENEWAL AUTHORITY/KERRY PROPERTIES
Year of Occupation Permit2009-09
No. of Units488
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Ricacorp logo
Buy8
Rent2
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanConnaught GardenHUTCHISON WHAMPOA
Year of Occupation Permit1985-11
No. of Units720
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Ricacorp logo
Buy8
Rent7
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanKing's HillSUN HUNG KAI
Year of Occupation Permit2017-05
No. of Units166
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Ricacorp logo
Buy7
Rent1
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanKwan Yick BuildingCHINA PROVIDENT/HUTCHISON WHAMPOA
Year of Occupation Permit1974-02
No. of Units2,504
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Ricacorp logo
Buy7
Rent7
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanOne.artlaneHENDERSON/PETERSON GROUP
Year of Occupation Permit2019-08
No. of Units240
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Ricacorp logo
Buy7
Rent3
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanThe Met. SublimeWANG ON GROUP
Year of Occupation Permit2014-10
No. of Units97
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Ricacorp logo
Buy6
Rent1
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanUptonEMPEROR GROUP
Year of Occupation Permit2015-06
No. of Units125
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Ricacorp logo
Buy5
Rent1
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanWestern Garden
Year of Occupation Permit1982-08
No. of Units432
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
...
Ricacorp logo
Buy16
Rent3
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanArtisan HouseNEW WORLD
Year of Occupation Permit2018-04
No. of Units250
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Ricacorp logo
Buy13
Rent8
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanBohemian HouseNEW WORLD
Year of Occupation Permit2017-03
No. of Units191
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Island Crest
Buy12
Rent11
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanIsland CrestURBAN RENEWAL AUTHORITY/KERRY PROPERTIES
Year of Occupation Permit2009-09
No. of Units488
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Ricacorp logo
Buy8
Rent2
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanConnaught GardenHUTCHISON WHAMPOA
Year of Occupation Permit1985-11
No. of Units720
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Ricacorp logo
Buy8
Rent7
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanKing's HillSUN HUNG KAI
Year of Occupation Permit2017-05
No. of Units166
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Ricacorp logo
Buy7
Rent1
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanKwan Yick BuildingCHINA PROVIDENT/HUTCHISON WHAMPOA
Year of Occupation Permit1974-02
No. of Units2,504
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Ricacorp logo
Buy7
Rent7
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanOne.artlaneHENDERSON/PETERSON GROUP
Year of Occupation Permit2019-08
No. of Units240
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Ricacorp logo
Buy7
Rent3
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanThe Met. SublimeWANG ON GROUP
Year of Occupation Permit2014-10
No. of Units97
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Ricacorp logo
Buy6
Rent1
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanUptonEMPEROR GROUP
Year of Occupation Permit2015-06
No. of Units125
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District
Ricacorp logo
Buy5
Rent1
Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung WanWestern Garden
Year of Occupation Permit1982-08
No. of Units432
School Net
Pri.:11
Sec.:Central and Western District