search
Filter
Clear
Filter >
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai Wan
Island Resort
Buy67
Rent20
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanIsland ResortCHINA EVERBRIGHT/SINO/SUN CHUNG ESTATE/VICWOOD GROUP
Year of Occupation Permit2001-03
No. of Units3,098
School Net
Pri.:16
Sec.:Eastern District
Lei King Wan
Buy47
Rent15
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanLei King WanSWIRE
Year of Occupation Permit1988-05
No. of Units2,295
School Net
Pri.:14
Sec.:Eastern District
Island Garden
Buy39
Rent8
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanIsland GardenNAN FUNG
Year of Occupation Permit2018-06
No. of Units470
School Net
Pri.:16
Sec.:Eastern District
Grand Promenade
Buy35
Rent23
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanGrand PromenadeTOWNGAS/HENDERSON
Year of Occupation Permit2005-05
No. of Units2,020
School Net
Pri.:14
Sec.:Eastern District
Lime Gala
Buy24
Rent6
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanLime GalaSUN HUNG KAI
Year of Occupation Permit2018-07
No. of Units650
School Net
Pri.:16
Sec.:Eastern District
Parker33
Buy22
Rent2
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanParker33HENDERSON
Year of Occupation Permit2017-02
No. of Units234
School Net
Pri.:16
Sec.:Eastern District
Les Saisons
Buy18
Rent21
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanLes SaisonsCHINA MOTOR BUS/SWIRE/SUN HUNG KAI
Year of Occupation Permit2001-09
No. of Units864
School Net
Pri.:16
Sec.:Eastern District
Harmony Garden
Buy12
Rent1
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanHarmony GardenCHEVALIER GROUP/HONG KONG HOUSING AUTHORITY
Year of Occupation Permit1997-03
No. of Units2,340
School Net
Pri.:16
Sec.:Eastern District
Island Residence
Buy11
Rent2
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanIsland ResidenceWHEELOCK
Year of Occupation Permit2017-11
No. of Units170
School Net
Pri.:16
Sec.:Eastern District
Felicity Garden
Buy6
Rent1
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanFelicity GardenMTR
Year of Occupation Permit1990-02
No. of Units732
School Net
Pri.:16
Sec.:Eastern District
...
Island Resort
Buy67
Rent20
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanIsland ResortCHINA EVERBRIGHT/SINO/SUN CHUNG ESTATE/VICWOOD GROUP
Year of Occupation Permit2001-03
No. of Units3,098
School Net
Pri.:16
Sec.:Eastern District
Lei King Wan
Buy47
Rent15
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanLei King WanSWIRE
Year of Occupation Permit1988-05
No. of Units2,295
School Net
Pri.:14
Sec.:Eastern District
Island Garden
Buy39
Rent8
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanIsland GardenNAN FUNG
Year of Occupation Permit2018-06
No. of Units470
School Net
Pri.:16
Sec.:Eastern District
Grand Promenade
Buy35
Rent23
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanGrand PromenadeTOWNGAS/HENDERSON
Year of Occupation Permit2005-05
No. of Units2,020
School Net
Pri.:14
Sec.:Eastern District
Lime Gala
Buy24
Rent6
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanLime GalaSUN HUNG KAI
Year of Occupation Permit2018-07
No. of Units650
School Net
Pri.:16
Sec.:Eastern District
Parker33
Buy22
Rent2
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanParker33HENDERSON
Year of Occupation Permit2017-02
No. of Units234
School Net
Pri.:16
Sec.:Eastern District
Les Saisons
Buy18
Rent21
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanLes SaisonsCHINA MOTOR BUS/SWIRE/SUN HUNG KAI
Year of Occupation Permit2001-09
No. of Units864
School Net
Pri.:16
Sec.:Eastern District
Harmony Garden
Buy12
Rent1
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanHarmony GardenCHEVALIER GROUP/HONG KONG HOUSING AUTHORITY
Year of Occupation Permit1997-03
No. of Units2,340
School Net
Pri.:16
Sec.:Eastern District
Island Residence
Buy11
Rent2
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanIsland ResidenceWHEELOCK
Year of Occupation Permit2017-11
No. of Units170
School Net
Pri.:16
Sec.:Eastern District
Felicity Garden
Buy6
Rent1
Sai Wan Ho | Shau Kei Wan | Chai WanFelicity GardenMTR
Year of Occupation Permit1990-02
No. of Units732
School Net
Pri.:16
Sec.:Eastern District