Yuki Wong

黃淑雯

Yuki Wong

Property Consultant(S-656437)
天盛分行

"祝福越買越有,講幾好不如聯絡我親身感受約睇 : 提供一站式住宅 / 工廈 / 車位買賣,租賃,客觀分析 置業 / 售前壓力測試分析,首期,供款計算,銀行按揭上會,律師轉介,買賣流程及售後服務"

Listings267
Branch
Team天盛分行
Shop L004, G/F., Tin Shing Shopping Centre, Tin Shing Court, Tin Shui Wai, N.T.